Arxus Blog
|
Wat is Developer Velocity?

Over het belang van developer velocity spreken we met Mineke De Thije. Mineke is Managing Partner bij ChangeLab waar ze bedrijven helpt om op een goede manier om te gaan met change, zodat ze kunnen groeien en schalen.

Change is moeilijk, voor iedereen. Onze intuitieve reactie op verandering is weerstand. Daarom is het erg belangrijk dat we nadenken over hoe we mensen doorheen deze veranderingen gaan leiden.

Weerstand is menselijk

Change

Het startpunt van een geslaagd changetraject begint altijd bovenaan: waar willen we als organisatie naartoe? Pas als het doel duidelijk is en alle neuzen in dezelfde richting staan, kan je een gevoel van awareness creëren rond de noodzaak van de gewenste veranderingen. Belangrijk is dat mensen weten waaròm ze gaan veranderen en dat deze boodschap door heel de organisatie gedragen wordt.
Helaas stop het vaak daar: we hebben gezegd dat we gaan veranderen en uitgelegd waarom en nu moet iedereen maar mee. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is niet omdat we rationeel begrijpen waarom we moeten veranderen dat we op persoonlijk, individueel vlak geen weerstand voelen. Dat is een natuurlijke reactie en daarom is het belangrijk om mensen te begeleiden doorheen het volledige changetraject.

Sleutels tot succes

Vanuit dit inzicht leggen we ook de link naar het belang van developer velocity. Feit is dat softwareontwikkeling steeds belangrijker wordt. Ook in sectoren die van oudsher niet met softwareontwikkeling bezig waren. Denk bijvoorbeeld aan de banksector waar online bankieren niet meer weg te denken is, of aan de detailhandel waar de online verkoop een belangrijke businesspoot is geworden.
Microsoft heeft recent een onderzoek gedaan bij die organisaties die goed scoren op gebied van softwareontwikkeling, om te bekijken welke succesfactoren ze gemeenschappelijk hebben. Welke elementen hebben een rol gespeeld bij spelers die er in slagen om hun software snel en goed te ontwikkelen?

Agile werken én denken

Wat blijkt? Enkel de juiste mensen en de juiste tools zijn niet voldoende. Deze ingrijpende verandering van de organisatie moet ook as such bekeken en behandeld worden. Het vraagt namelijk een even ingrijpende mindswitch om tot de juiste setting te komen voor die developers.
Agile werken is een van de sleutels tot die juiste setting. Dit implementeer je echter niet in een-twee-drie. Agile gaat verder dan je mensen gewoon de principes van agile aanleren. Developers moeten ook persoonlijk doorheen de veranderingen die met agile werken gepaard gaan en ook de volledige organisatie moet de manier van werken en van samenwerken omarmen en uitdragen. Net daarom is het zo belanrijk om change goed te (laten) begeleiden.

Agile

IT + Business = 3

Naast agile werken is er nog een andere belangrijke succesfactor voor development velocity. Bedrijven die de koppeling tussen IT en business snel en goed maken, scoren opvallend beter. IT is steeds meer van een uitvoerende, ondersteunde afdeling richting kader geëvolueerd en krijgt een rol binnen de business, net omdat het echt een katalysator kan zijn. Software ontwikkeling is daarom niet enkel een IT-aangelegenheid maar ook een businessaangelegheid en daarom moeten beiden samenwerken in multidisciplinaire teams.
Nog een laatste succesfactor, die in de spotlight kwam dankzij de pandemie, is werken op afstand. Dit werkt namelijk positief op de development velocity. Voor de meeste bedrijven is thuiswerken de voorbije maanden geëvolueerd van ‘onmogelijk’ naar ‘erg efficiënt’ dus die kwantumsprong hebben we reeds gemaakt. Maar nu pas, nu de kantoorpoorten stilaan terug opengaan en de externe druk wegvalt, kunnen we deze change echt verankeren in de organisatie. Belangrijk voor de development velocity is dus dat organisaties blijven kiezen voor (een vorm van) afstandswerken nu de dwang van de pandemie wegvalt.

Aan de slag

Overtuigd van de voordelen van development velocity? Hoe pak je het nu concreet aan? Eerst en vooral moet het kader beslissen welke de doelen van de organisatie zijn. Hoort een digitale strategie waarbij je inzet op software development daarbij? Dan is het lezen van de studie waar we in deze blog naar verwijzen een heel goed beginpunt. Het is erg bevattelijk geschreven en geeft veel aanknopingspunten om te bekijken in welke mate je organisatie klaar is voor verandering en hoe je deze het best uitrolt. Vergeet zeker niet om voldoende aandacht te hebben voor een goede en consequente begeleiding van je mensen. Hoe succesvoller je hen betrekt in het veranderingsverhaal, hoe sneller je de verandering kan doorvoeren waardoor het hele traject minder zal kosten. Want daar draait het bij development velocity uiteindelijk om: wat goed gedragen wordt zal goed renderen.

Bekijk de video of beluister de podcast

 

 

HubSpot Video

 

 

Gerelateerde Posts

The Flow werkt employee journey uit op maat van je bedrijf

The Flow heeft een people centric approach waarbij het de doelstellingen van je organisatie en de mensen die er voor werken in kaart brengt. Daarvoor gebruikt het een employee experience journey. Managing partner Benny Van De Velde legt uit hoe dat in zijn werk gaat.