Arxus Blog
|
De ingrediënten van de duurzaamheidskoers van Arxus

Veel initiatieven, een duidelijke visie en proactiviteit: de ingrediënten van de duurzaamheidskoers van Arxus. Erlend Schenkels vertelt over het belang van duurzaamheid binnen Arxus en de manier waarop hij samen met het team werkt aan een groene en duurzame onderneming.

Geloof je dat je als bedrijf moet meegaan in de duurzaamheidsstroom, om niet ingehaald te worden?

Corporate-shoot-colleagues-“Absoluut. We willen in de eerste plaats meebouwen aan een leefbare toekomst voor iedereen. Dat is de belangrijkste drijfveer. Tegelijkertijd willen we Arxus klaar maken voor de toekomst. Wanneer bedrijven proactief inspelen op nieuwe regels rond duurzaamheid, gaan ze een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van bedrijven die hier niet proactief mee omgaan. Wanneer binnenkort een wetswijziging doorgevoerd wordt, gaat dit een minimale impact hebben op ons business model.”

Heb je een voorbeeld van dit proactief denken en handelen?
“We hebben jaren geleden voor groene datacenters gekozen. Zo is bijvoorbeeld 100% van de energie die gebruikt wordt in Interxion afkomstig uit duurzame bronnen. Deze keuze werd jaren geleden gemaakt, maar past nog steeds perfect in onze visie.”

“Een ander voorbeeld is het mobiliteitsplan. Wanneer werkgevers binnen x aantal jaren uitsluitend elektrische bedrijfswagens mogen aanbieden, gaat dit voor velen een drastische ingreep zijn. Bedrijven die hier proactief op ingespeeld hebben en hun medewerkers meegenomen hebben in het verhaal, zullen de omschakeling veel eenvoudiger kunnen maken.”

Hoe ziet het mobiliteitsplan bij Arxus eruit?

“We kiezen voor volledig elektrisch, omdat we niet geloven in de hybride tussenmarkt. Gedurende 2020 zullen uitzonderingen toegelaten worden voor collega’s die nog gebonden zijn aan hun huidige wagen, maar er worden vanaf dan geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor besteld.”

Met het mobiliteitsbudget zijn er, naast de wagen, alternatieve vervoersmiddelen. Hoe wil je dit bij Arxus invoeren?
“We kunnen een mix van een elektrische wagen, een elektrische fiets, een step en een compensatie voor openbaar vervoer aanbieden. Hier maken we voorbeeldpakketten van, maar uiteindelijk leggen we de keuze bij onze mensen.”

Wat met medewerkers die het vliegtuig moeten nemen om bijvoorbeeld een conferentie bij te wonen?
“We stellen elke verplaatsing in vraag en kijken sowieso in de eerste plaats naar alternatieve vervoersmiddelen. Wanneer we niet anders kunnen, vliegen we bijvoorbeeld via KLM. Deze maatschappij maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot van de vlucht te compenseren. De opbrengsten hiervan worden geïnvesteerd in projecten die elders CO2 opvangen, bijvoorbeeld de herbebossingsprojecten in Panama.”

Wat met alternatieven om verplaatsing te vermijden of te beperken?

Arxus-medewerker“We hebben verschillende zaken uitgewerkt die niet alleen een enorme impact hebben op het milieu, maar ook op het fileleed en daarmee de werknemerstevredenheid. Zo hebben we een thuiswerkpolicy uitgewerkt waarbij we iedereen één dag per week thuis laten werken. Op die manier realiseren we 20% reductie aan woon-werk verkeer. Daarnaast willen we ook met satellietkantoren werken. We openen binnenkort bijvoorbeeld een kantoor in Limburg. Collega’s die uit die regio komen hebben een werkplek dichter bij huis en moeten geen grote afstanden meer afleggen naar ons hoofdkantoor in Kontich. Ten slotte werken we ook met Microsoft Teams om online meetings te organiseren en remote te kunnen werken. Dit product promoten we ook naar onze klanten.”

arxus-ecologische-drinkenbus

Hoe betrek je het team in dit verhaal?

“Door duurzaam te ondernemen, tonen we aan dat we niet alleen investeren in de toekomst van Arxus, maar ook in die van onze mensen. Duurzaam lijkt vaak duurder nu, maar het is een investering die zich in de toekomst zal terugverdienen. Duurzaam ondernemen zit bovendien ingebakken in de strategische visie van onze onderneming. Deze communiceren we op regelmatige basis naar het team. We organiseren ook vaak acties, om awareness te creëren en te verhogen.”

Zoals?
“Klassiekers zijn de Dikketruiendagen en jaarlijkse fietsdagen."

Zijn er volgens jou veel mogelijkheden wanneer je kiest voor een duurzame transitie binnen je bedrijf?

Gingerwald-sapjes“Zeker. Alle kleine beetjes helpen. Veel acties kunnen al een heel groot verschil maken. Zo hebben we de kartonnen bekers vervangen door Dopper flessen die we met gefilterd leidingwater vullen. We streven ook naar een paperless office. De algemene richtlijn is dat we geen onnodige afdrukken maken. We maken geen gebruik van flyers, salespresentaties of andere geprinte documenten die geen meerwaarde hebben voor onze (potentiële) klanten. We vragen documenten zoveel mogelijk digitaal aan te leveren. Ook onze administratie en facturatie verloopt digitaal.”

“Recent hebben we ook een Juice Corner van Gingerwald laten installeren op kantoor. Verse groenten en fruit kosten wel wat, maar op deze manier kunnen we ons team dagelijks een portie gezondheid aanbieden. Bovendien worden de juice shots regionaal geteeld en dragen we dus ook op deze manier bij aan een duurzamere werkplek.”

Wordt duurzaam ondernemen mainstream of is er nog veel werk aan de winkel volgens jou?

“Duurzaam ondernemen is zeker niet mainstream. Wat Arxus betreft betrappen we onszelf er vaak op dat bepaalde processen nog niet duurzaam (genoeg) verlopen. Zo hebben we bijvoorbeeld veel toeleveranciers waarvan we de duurzaamheid niet nagegaan zijn. Hoewel onze eigen werking wel onder de loep wordt genomen, is het belangrijk om verder te denken en na te gaan of ook partners en leveranciers op een duurzame manier te werk gaan.”

Wat zijn uitdagingen? Welke zaken zie je minder vlot lopen?

“De grootste uitdaging zit voor ons in het uitzoeken van de manier waarop bepaalde zaken tot stand komen en wat de achterliggende processen zijn. Pas van zodra dit goed in kaart gebracht wordt, kan nagegaan worden of het wel of niet duurzaam verloopt. Vanaf dan is het ook belangrijk om te beslissen of de duurzame manier van werken voor die specifieke taak wel de juiste beslissing is. Het bewaken van een goede balans tussen vlot kunnen werken en duurzaam werken is cruciaal.”

Speelt duurzaamheid ook een rol in jouw dagelijks leven?

“Ik ben hier de laatste jaren veel bewuster mee bezig. Vooral de recente CurieuzeNeuzen studie was voor mij een wake up call. Ik rij zelf elektrisch, ik eet minder vlees, ik ga op een goeie manier met drinkwater om, ik beperk verpakkingen en ik recycleer uiteraard. Een eerste stap, maar ik ben ervan overtuigd dat we een grote impact kunnen hebben wanneer iedereen op een bewuste manier omgaat met deze dagdagelijkse zaken en als we het gaan doortrekken op andere vlakken.”

Gerelateerde Posts